Małgorzata Borowiak

     mgr Małgorzata Borowiak
ul. Wita Stwosza 57, pokój 244
PL-80-952 Gdańsk

e-mail: mborowiak@ug.edu.pl

Badania

  • Badanie deaktywacji wybranych pochodnych stilbenu. Stilben i jego pochodne to modelowe molekuły, których dokładne poznanie może przyczynić się do lepszego zrozumienia dynamiki reakcji szerokiej grupy związków pokrewnych. Znaczący wpływ na własności fotofizyczne tych molekuł ma podwójne wiązanie łączące dwa pierścienie fenylowe w cząsteczce. Podstawienie atomów wodoru w pierścieniach fenylowych modyfikuje rozkład ładunku przestrzennego, co ma wpływ m.in. na ułożenie poziomów energetycznych i na to, co jesteśmy w stanie obserwować technikami spektroskopowymi. Wewnętrzne i zewnętrzne procesy wzajemnego oddziaływania, takie jak indukowana światłem fotoizomeryzacja trans-cis, wewnątrzmolekularne przeniesienie ładunku, wysoka wrażliwość na wewnętrzne oddziaływania elektronowe spowodowane obecnością podstawników, czy zewnętrzne elektrostatyczne oddziaływania z molekułami rozpuszczalnika - te wszystkie zjawiska przyczyniły się do faktu, że stilben i jego pochodne znalazły się w kręgu intensywnych badań chemicznych i biofizycznych, a także zaczęły odgrywać ważną rolę w medycynie.
  • Badanie właściwości fotofizycznych resveratrolu (3, 5, 4?- trihydroksystilben)

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2015 godzina 10:30