Anna Synak

     dr Anna Synak
ul. Wita Stwosza 57, pokój 246
PL-80-952 Gdańsk

tel. +48 (0) 58 523 22 80
fax +48 (0) 58 341 31 75
e- mail: a.synak@univ.gda.pl

Badania

  • bezpromienisty transport energii wzbudzenia w układach nieuporządkowanych i o kontrolowanym stopniu uporzadkowania,
  • własności fotofizycznych wybranych drobin luminezujących w roztworach i polimerach,
  • momenty dipolowe molekuł w stanie podstawowym i wzbudzonym,
  • procesy agregacji międzymolekularnej w lepkich i sztywnych układach nieuporządkowanych.
  • badanie układów (gospodarz-gość) opartych na nanomateriałach z uzyciem technik pomiarowych stacjonarnych i czasowo-rozdzielczych luminescencji w zakresie piko i nanosekundowym oraz ultraszybkiej technologii laserowej (femtosecond fluorescence up-conversion spectroscopy)

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2015 godzina 10:30