Seminaria

W naszym zakładzie odbywają się cotygodniowe seminaria, poświęcone aktualnie prowadzonym badaniom. Najbliższe seminaria zostana ustalone w pażdzierniku 2015r.
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2015 godzina 10:30