O zakładzie

Zakład Spektroskopii Molekularnej odrodził się w 2003 roku w wyniku formalnego podziału Zakładu Spektroskopii Fazy Skondensowanej. ZSM jest spadkobiercą wieloletniej tradycji zakładu kierowanego od 1970 roku do 1997 roku przez Prof. A.Kawskiego. W 1997 roku po przejściu Prof. A.Kawskiego na emeryturę, kierownikiem Zakładu został Prof. M.Grinberg, zaś tematyka zakładu została poszerzona o spektroskopię ciała stałego, co znalazło swój wyraz w zmianie nazwy zakładu. Od 2003 roku Zakład Spektroskopii Molekularnej kierowany jest przez Prof. Piotra Bojarskiego. Oba zakłady aktywnie współpracują i dziela większość pomieszczeń i urządzeń laboratoryjnych. Główne kierunki badań ZSM to:
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2015 godzina 10:30