Aparatura

W Zakładzie Spektroskopii Molekularnej istnieją następujące aparatury pomiarowe i pracownie:

Aparatury pomiarowe:

   Aparatura do pomiaru anizotropii emisji metodą liczenia pojedynczych fotonów.
 
Unikalna w kraju aparatura do pomiaru ewolucji czasowej widm emisji. Pomiary możliwe w zakresie od ok. 30ps do milisekund. Układ wzbudzający stanowi impulsowy laser Yag+ oraz optyczny oscylator parametryczny, w torze detekcji stosujemy system wysokiej jakości spektrografu i kamery smugowej.
 
Pracownia chemiczna.
 
Podstawowy zestaw do obserwacji kierunkowej emisji (SPCE)
 
Spektrofotometr fluorescencyjny do pomiaru widma emisji.
 
Spektrofotometr UV-Vis do pomiaru widma absorpcji.
 
Spektrofluorymetr impulsowy. ISS o pikosekundowej czasowej zdolności rozdzielczej.

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2015 godzina 10:30